10 GHz prosjekt

 

Har montert en doom som opprinnelig inneholder satellitt kommunikasjonsutstyr.

Er igang med å lage ny styring for Az og El samt tilpasse utstyret til 10 GHz Ham bånd.

Ting har tatt mye lengre tid enn først tenkt.

Mine første planer om å bruke eksisterende styrings logikk, men det fungerte ikke på grunn av ustabilitet, det kan tenkes at det var dette som var årsaken til utstyret ble demontert fra båten det kommer ifra.

Det nye oppsettet krever en del endringer i det mekaniske oppsett, El styringen blir nå en stepp motor styrt av Arduino. Az håper jeg å kunne bruke eksisterende motor og giver også denne styrt med Arduino.

I tid slåss prosjektet med en del andre prosjekter som eksempelvis bygging av ny garasje så det får ta den tid det tar.