Velkommen til LA5GOA

QTH er JO29OI

Eller litt nærmere JO29OI65FI i Visnes på Karmøy

 

Bor oppe på den eldste del av kobbergruven som blant annet produserte kobberet der ble benyttet i frihetsgudinnen i New York.

 

Gruvene er dessverre fylt med vann så det er ikke mulig å komme ned i dem.

De dypeste ganger skal ligge på ca. 710 meter under havet.

 

 

Netstedet bærer preg av at jeg tester ut div. muligheter